Function creep

januari 28, 2010 at 10:07 pm (Privacy, Techniek) (, , , , )

We klagen op internet over big brother Google en we gebruiken dan maar Bing (van Microsoft) als alternatieve zoekmachine. We gebruiken (ok, soms tegen wil en dank) de OV chipcard en we klagen op voorhand over de kilometerheffingen de autokastjes die dit moeten regelen. Alle gegevens worden echter verzameld met een specifieke doelstelling zoals marketing, advertenties verkopen of (OV)reiskilometers verkopen.

Er zijn ook voorbeelden te bedenken van gegevensverzamelingen die van overheidswege worden aangelegd, maar waar niets mee wordt gedaan. Bijvoorbeeld de bewakingscamera’s in de straat, waar geen bewaker achter zit. Veel van de camerabeelden worden alleen bekeken als daar aanleiding voor is, naderhand meestal. GSM gegevens (lokatiegegevens en gespreksinformatie van mobiele telefoons) hebben als doel de telecomprovider van informatie te voorzien waarop hij zijn facturen kan baseren. Internet service providers moeten ook gegevens vastleggen en dat is speciaal om boeven te vangen die te stom zijn om encryptie toe te passen. Dit zijn allemaal duidelijke onderbouwingen voor specifieke doelen waarvoor (persoons)gegevens worden verzameld.

Het wordt een beetje bijzonder met de camerabeelden van particulieren. Denk hierbij aan de beelden van Yolante en Wesley in de parkeergarage. Hier was geen overheid verantwoordelijk voor de camera, de beelden en het gebruik ervan. En als er wat wat overheid aan te pas kwam dan was de uitvoering van het beleid ver beneden peil.

Bij de OVchipcard wordt op voorhand al aangegeven dat bij zwaarwegende noodzaak inzage in de database wordt gegeven voor andere doeleinden dan de primaire. Een van de discussies over het taxkastje in de auto bij de kilometerheffing gaat over de verzameling van gegevens. Het is nog niet bekend wát er allemaal wordt vastgelegd in het kastje.

De ondertoon in deze discussie is het gebrekkige vertrouwen in de minister (of de regering) die de kilometerheffing wil. Want dit kabinet kan wel mooi zeggen dat niemand zomaar inzage krijgt in de gegevens. Maar als er morgen of volgend jaar een nieuw kabinet is, wat zeggen die dan? Daarnaast zijn de gegevens wél voorradig. Dan is de invoering van een noodwetje of reparatiewet voldoende om het gebruik van deze grote database uit te breiden met nieuwe doeleinden. Dat heet function creep.

Maar ik vind het creepy.

Advertenties

Permalink Geef een reactie

Meldplicht voor gegevenslekken?

januari 25, 2010 at 9:59 pm (Columns, Privacy, Problemen, Quotes) (, , , , )

BOF stelt een uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor. Bewerkers van verzamelingen persoonsgegevens moeten het publiekelijk bekend maken als zij gegevens hebben gelekt. Ik vraag mij af wat hier de toegevoegde waarde van is. Behalve de onrust die een dergelijke melding zal of kan veroorzaken, en het daarbij behorende (terechte, begrijp mij niet verkeerd) ongemak van deze bewerker, levert het verder niets op. Bewerkers gaan door met het verzamelen en bewerken van persoonsgegevens. En als het meezit hebben ze de beveiliging een beetje (goed) op orde. Tegen een inside-job is geen organisatie bestand, net zoals stommiteiten ook in de strengst dichtgeregelde situaties voor kunnen komen.

Laten we ons eens buigen over de vraag waarom er zo paniekerig wordt gereageerd op verloren of gestolen persoonsgegevens. Primair is dat omdat ze veel waarde hebben. De gegevens hebben die waarde omdat ze eenvoudig te verhandelen zijn en daarna – met de juiste middelen – eenvoudig gebruikt kunnen worden. Bij veel aanhoudingen in bijvoorbeeld Amsterdam wordt geconstateerd dat de arrestant valse persoonsgegevens opgaf. Kennelijk is het met de goede informatie eenvoudig om je een andere identiteit aan te meten.

Het zwaartepunt van de bescherming van persoonsgegevens zou bij de voorkoming van illegaal hergebruik moeten liggen. Natuurlijk horen de gegevens met passende maatregelen te worden omgeven en beschermd te worden naar de actuele stand der techniek Maar vooral moet het veel moeilijker worden de gestolen gegevens opnieuw te gebruiken.

En dat melden dan? Dat moet wel worden gedaan. Je hebt tenslotte je persoonsgegevens afgegeven in goed vertrouwen van het beheer. Dan is het wel zo netjes om te melden dat je gegevens kwijt zijn geraakt.

Permalink Geef een reactie

Als sleutels breken

januari 13, 2010 at 11:20 pm (Techniek) (, , , )

Laatst was het in het nieuws dat de RSA 768 bits encryptie is gebroken. Ooit als lang beschouwde sleutels, met een lange verwachte levensduur, worden voor het verstrijken van die verwachte levensduur al gekraakt. De sleutel van RSA is gebaseerd op een 232 cijferig priemgetal. Naar verwachting zal de eerstvolgende lange sleutel van RSA, met een lengte van 1024 bits, binnen 10 jaar gekraakt zijn. Maar gebruik na 2010 van een dergelijke ‘korte’ sleutel wordt al afgeraden. Respect voor de krakers, maar nu terug naar de business.

Wat voor gevolgen heeft dit voor de opslag van met deze sleutels beveiligd materiaal? Dat is afhankelijk van het belang van de data die je beschermt (broncode, patenten, geheimen, recepten, wat-dan-ook). Als jegeheim ná het verstrijken van de geadviseerde levensduur van de sleutels (of de toegepaste versleuteling) nog steeds geheim moet blijven, kun je twee dingen doen. Het originele bestand opnieuw versleutelen met een cryptografische methode of sleutel die aan de huidige en toekomstige eisen voldoen. Nadeel hiervan is dat het geheim kwetsbaar is op het moment dat het is gedecodeerd en opnieuw versleuteld moet worden. Dit is natuurlijk een zeer tijdelijke situatie.

Of je kunt je versleutelde geheim nog een keer versleutelen met de nieuwe methode. Nadeel hiervan is dat je twee sleutels moet beheren en beide decryptietechnieken beschikbaar moet houden, totdat de geheimhoudingsdatum is verstreken.

Aangezien Johnsons’ wet stelt dat Murphy een optimist was, gaat mijn uitgesproken voorkeur uit naar de eerste optie.

Permalink Geef een reactie