Opensource antecedentenonderzoeken

oktober 5, 2011 at 1:39 pm (Achtergrond, Oplossingen)

What has been seen cannot be unseen
http://knowyourmeme.com/memes/what-has-been-seen-cannot-be-unseen
Een antecedentenonderzoek is een onderzoek naar incidenten uit het verleden.
(bron: wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Antecedentenonderzoek )

Inleiding

Voor een achtergrondonderzoek kun je kostbare recherchebureaus inhuren en ik raad je aan dat te doen als je dat nodig acht. Voor onderzoeken naar de betrouwbaarheid van de kandidaten in een sollicitatieprocedure kun je (als je geen ruim budget hebt) heel veel informatie zelf verzamelen of toetsen.

Voorwaarden

Voordat je een antecedentenonderzoek begint heb je de kandidaat expliciet toestemming gevraagd om dit onderzoek te mogen uitvoeren, of je hebt aan het begin van de procedure bekend gemaakt dat dit onderzoek deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Dit maakt deel uit van de NVP sollicitatiecode.[1]

Een achtergrondonderzoek is een ander onderzoek dan een assessment waarbij wordt bekeken of iemand in een team past of voldoende (kennis)niveau heeft om een functie te kunnen vervullen. Bij een antecedentenonderzoek probeer je een beeld te vormen van de integriteit van de kandidaat om problemen in de toekomst te voorkomen. Uiteraard zul je zo’n onderzoek met de nodige zorgvuldigheid moeten uitvoeren, omdat er anders claims over discriminatie op je af kunnen komen.

Antecedentenonderzoeken voer je uit om te weten wat voor mensen je in huis haalt. Een achtergrondonderzoek hoef je niet voor alle sollicitanten uit te voeren. Je kunt je waarschijnlijk wel beperken tot de vertrouwensfuncties (systeem- en netwerkbeheer, medewerkers veiligheid en medewerkers HR), voorbeeldfuncties (management) en financiële functies (inkopers, controllers, medewerkers financiële administratie). Uitzonderingen op en toevoegingen aan dit rijtje zijn natuurlijk altijd mogelijk, maar geef jezelf er goed rekenschap van op welke gronden je besluit iemand uit dit rijtje niet aan een antecedentenonderzoek te onderwerpen.

Uitvoering

Deze onderzoeken kun je beginnen met het gebruik van zoekmachines en open bronnen (google, facebook, twitter, hyves, linkedin, e.d.). De kandidaat zal je eveneens aanknopingspunten geven voor een onderzoek, bijvoorbeeld zijn cv en andere door hemzelf aangeleverde informatie. Tot slot kun je gebruik maken van besloten bronnen, bijvoorbeeld door een recherchebureau in te huren.

Het doel van het onderzoek zou het valideren moeten zijn van de door de kandidaat aangeleverde informatie. Dat kun je doen door in het algemeen netjes en correct te handelen en bijvoorbeeld hoor en wederhoor toe te passen. In de praktijk is dat niet altijd even eenvoudig.

Een nadeel van het gebruik van social media als bron voor een antecedentenonderzoek is dat je veel meer informatie vindt dan wenselijk is in een sollicitatieprocedure. Omdat je toegang hebt tot de privésfeer van een persoon kun je kennis opdoen over de gezondheid, het seksuele leven en de geloofsovertuiging van een persoon. In relatie tot de functie waarop de kandidaat solliciteert kan het hebben van deze kennis ongewenst zijn. Een manier om dit dilemma te omzeilen is de volgende.

Laat de sollicitant een vragenformulier zo volledig mogelijk invullen (benadruk het belang van de volledigheid) en toets deze informatie. Gegevens die kunnen worden gevraagd zijn:

  • Ex-werkgevers de afgelopen 7 tot 10 jaar
  • Alle woonadressen de afgelopen 10 jaar
  • Eventuele veroordelingen en andere relevante informatie
  • Geboortedatum
  • Scholen en gevolgde opleidingen
  • Behaalde diploma’s
  • Laat de sollicitant het ingevulde formulier “naar waarheid en volledigheid” ondertekenen en expliciet akkoord gaan met een nader onderzoek

Stel een onderzoeker aan met de opdracht de geleverde informatie te valideren. Geef deze onderzoeker de opdracht mee om expliciet te kijken naar een aantal punten die negatief zouden zijn als zij worden aangetroffen (overmatig drankgebruik voor een voorbeeld functie, blijk geven van gokschulden of (online) pokerspeler op toernooien bij een financiële functie, en dergelijke) en geef eveneens een aantal pluspunten op waarnaar gezocht moet worden. Geef daarnaast aan welke informatie niet in het rapport mag worden opgenomen als deze wordt aangetroffen tijdens het onderzoek (eventuele ziektegeschiedenis, afkomst  en dergelijke, informatie die niet relevant is voor het goed vervullen van de functie). Laat de onderzoeker de informatie van het formulier controleren bij de opgegeven referenties (zelf de contactgegevens opzoeken) en zeker stellen dat er geen sprake is van een persoonsverwisseling.

Conclusie

Het doel van het onderzoek is zekerheid te verkrijgen over de waarachtigheid van het cv van de kandidaat, niet om te roeren in het privé leven van iemand anders. Uiteindelijk zal het rapport van de onderzoeker een bevestiging van aangetroffen positieve en/of negatieve punten bevatten, samen met een conclusie over de juistheid en volledigheid van de in het cv aangeleverde informatie. Laat de kandidaat de resultaten van het onderzoek zien en vraag eventueel om opheldering van onbegrepen zaken.

Tot slot

Blijf altijd correct en ga er vanuit dat de sollicitant te goeder trouw is. Het zou jammer zijn als een geschikte kandidaat zicht terugtrekt door een negatief gevoel als gevolg van een onhandig uitgevoerd achtergrondonderzoek.


[1] Paragraaf 5.1. www.nvp-plaza.nl/documents/doc/sollicitatiecode/sollicitatiecode-oktober-2009.pdf

Advertenties

Permalink 1 reactie